Gmina Żelazków: ZUMI.pl / Mapa Targeo / Mapa Google / Pogoda w Gminie
strona główna mapa strony kontakt / BIP
menu główne poznaj gminę żelazków o urzędzie rada gminy galeria
Obrazek 3 zRANKING FINANSOWY SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE 2018
Obrazek 2 zPo raz kolejny Stypendia Wójta Gminy Żelazków zostały rozdane
Obrazek 5 zZłote Gody w Gminie Żelazków
Obrazek 1 zGmina Fair Play
Obrazek 6 zOtwarcie boiska wielofunkcyjnego w Goliszewie
Obrazek 4 zUroczystość Otwarcia Przedszkola w Dębem

1234567
 

Jesteś tutaj:

Nagrody i wyróżnienia

Wyróżnienie dla Gminy Żelazków
Gmina Żelazków została uhonorowana wyróżnieniem w VIII edycji Konkursu "Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce 2018", pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego za stworzenie rodzinnego miejsca wypoczynku, rekreacji i spotkań w miejscowości Żelazków na przykładzie realizacji  "BUDOWA CENTRUM ŻELAZKÓW WRAZ Z PLACEM ZABAW W CELU UDOSTĘPNIENIA NIEKOMERCYJNEJ, OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO-KULTURALNEJ".

Uroczyste wręczenie wyróżnienia nastąpiło w dniu 14 lutego 2019 r. podczas XII edycji ogólnopolskiej konferencji "Dzień Urbanisty" pod hasłem: "Przestrzeń w lepszym klimacie", organizowanej przez Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu, Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie ramach targów „Budma 2019”.

Gmina Żelazków - Liderem Polskiego Samorządu
24 listopada br. w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbyła się Wielka Gala „Sylwetki i Marki Polskiej Gospodarki”. Uroczystość w znakomity sposób poprowadzili Dorota Gardias oraz Krzysztof Ibisz. Zgromadzonych gości powitał gospodarz wieczoru Pan Robert Składowski – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców, który pogratulował wszystkim nagrodzonym samorządowcom i przedsiębiorcom ich sukcesów, oraz podkreślił zaangażowanie Federacji w działania na rzecz promowania polskiej przedsiębiorczości i samorządności

Słowa uznania i gratulacje Laureatom przekazał również Pan Janusz Pietkiewicz – Wiceprezydent Pracodawców RP.

Zaszczytny ogólnopolski tytuł „ Lider Polskiego Samorządu 2017” otrzymała Gmina Żelazków. Certyfikat oraz statuetkę dla Gminy Żelazków odebrali w Warszawie, Pan Sylwiusz Jakubowski – Wójt Gminy Żelazków oraz Pan Bogdan Muszyński doradca Wójta, obecnie od 1 grudnia Zastępca Wójta Gminy Żelazków. Niewątpliwie jest to wielki osobisty sukces Wójta Gminy, jego współpracowników jak również wszystkich mieszkańców naszej małej ojczyzny – Gminy Żelazków.

Nagroda jaką otrzymała Gmina Żelazków jest nagrodą o zasięgu ogólnopolskim, która wskazuje najlepsze samorządy w kraju, promuje samorząd będący liderem na tej zaszczytnej liście, a także promuje również tych, którzy do tej pozycji lidera aspirują oraz chcą, aby ich marka kojarzyła się z sukcesem i rozwojem.

Otrzymana nagroda jest dla gminy jak wspomnieliśmy wyżej olbrzymim sukcesem i uznaniem za podejmowane działania przekładające się na rozwój gminy w poszczególnych zakresach działalności samorządu, gospodarki i inwestycji, występujących razem jako szereg spójnych działań w każdym zakresie tych działalności, które przekładają się na lepsze warunki życia mieszkańców gminy.

Przy przyznaniu nagrody przez Kapitułę Sylwetki i Marki Polskiego Samorządu ocenie podlegały m.in. czynniki ekonomiczno-statystyczne, najważniejsze dokonania, inwestycje oraz realizowane projekty w zakresie infrastruktury technicznej, ochrony środowiska, działań proekologicznych, a także dokonania w zakresie ochrony zdrowia, edukacji publicznej, kultury, polityki prorodzinnej. Pod uwagę brane były również działania zmierzające do podnoszenia pozycji gminy, relacje z pracownikami, mieszkańcami, przedsiębiorcami i inwestorami, a także rzetelność i etyka w wzajemnych relacjach. Celem program Sylwetki i Marki Polskiego Samorządu jest budowanie i umacnianie pozycji polskich samorządów oraz promowanie i pokazywanie ich rozwoju, a także dokonań na poszczególnych płaszczyznach działalności, mających wpływ na atrakcyjność regionu. Program taki niewątpliwie pomaga samorządom w kreowaniu pozytywnego wizerunku, w budowaniu silnej marki oraz przewagi konkurencyjnej nad innymi samorządami.
Tytuł oraz statuetka Lider Polskiego Samorządu to atrybuty, naturalnie wpisujące się w strategię rozwoju gminy oraz potwierdzające pozycję gminy Żelazków jako lidera. Nagroda ta jest niewątpliwie:

- synonimem sukcesu gminy 

- podnosi prestiż gminy

- ma wpływ na jej atrakcyjność

- kształtuje pozytywny wizerunek

- buduje zaufanie

- wpływa na rozwój

- potwierdza silną pozycję

- wzbudza wiarygodność

pozostałe
URZĄD GMINY ŻELAZKÓW – LIDER BEZPIECZNEJ PRACY
Lider Bezpiecznej Pracy jest to wyróżnienie jakie przyznano Urzędowi Gminy w Żelazkowie przez Instytut Badania Marki za posiadanie wymaganych prawem dokumentów kodeksowych, za położenie szczególnego nacisku na bezpieczne i higieniczne warunki pracy jak również za prowadzenie działalności bezwypadkowej w okresie ostatnich trzech lat. Przyznawany w projekcie Certyfikat jest zatem wyróżnieniem prestiżowym wśród rynkowych podmiotów i instytucji tak samorządowych jak i wszelkich innych. Jest to już kolejne takie wyróżnienie dla Gminy Żelazków po otrzymanym również w tym roku od IBM (Instytutu Badania Marki) Certyfikatu – Laur Społecznego Zaufania przyznanego za rzetelność, najwyższą jakość świadczonych usług oraz wysoki standard obsługi klienta.

Treść: Monika Cymer - Sałata

Wyróżnienie dla Urzędu Gminy Żelazków


Treść wyróżnienia  - otwórz
 
Marszałek pogratulował wyróżnionym tytułem „Fair Play”
 

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalna Komisja Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” byli gospodarzami uroczystego spotkania laureatów programów „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2015 oraz „Gmina Fair Play” 2015. Wydarzenie odbyło się 15 marca 2016 roku w Domu Żołnierza w Poznaniu.

Gratulacje przedstawicielom uhonorowanych firm i samorządów złożył Marszałek Woźniak, który podkreślił, że otrzymane certyfikaty są konsekwencją pielęgnowania wielkopolskich tradycji dobrej pracy.

Program promocji kultury przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play” prowadzony jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym działający przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Celem programu jest propagowanie etyki w biznesie oraz promowanie i wyróżnianie firm, które działają zgodnie z tymi zasadami. W ostatniej edycji zostały uhonorowane 63 podmioty z naszego regionu.

Krajowa Izba Gospodarcza zakończyła także kolejną odsłonę konkursu „Gmina Fair Play”. Jego zadaniem jest wyłanianie i nagradzanie samorządów zaangażowanych w tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz aktywnych w przyciąganiu nowych inwestorów. W gronie laureatów znalazły się cztery gminy z Wielkopolski: Żelazków, Kaczory, Kleszczewo i Strzałkowo. Partnerem uroczystego spotkania laureatów programów „PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY” 2015 oraz „GMINA FAIR PLAY” 2015 był Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Źródło: www.umww.pl

 

WIELKA GALA „POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 2015”


Jak co roku w warszawskim hotelu Gromada odbyła się WIELKA GALA „POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”, podczas której przedstawiono Laureatów projektów realizowanych w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość, którego organizatorem jest Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług.

W sobotni wieczór – 28 listopada 2015 – poznaliśmy nagrodzonych w Plebiscytach: Orły Polskiego Samorządu i Orły Polskiej Przedsiębiorczości, a także Laureatów IX edycji konkursu „Orły Polskiego Budownictwa” i IX edycji konkursu „Perły Medycyny”.

Przedsięwzięcia mają charakter cykliczny i rokrocznie adresowane są do samorządów i firm z całej Polski, a także przedsiębiorców z sektora budownictwa, zakładów opieki medycznej i firm działających na rynku medycznym.

Ogólnopolski tytuł „Gmina Roku 2015” w kategorii „Gmina Wiejska” otrzymały: Gmina Lesznowola, Gmina Pszczew, Gmina Żelazków i Gmina Sochaczew. Certyfikat oraz statuetkę dla Gminy Żelazków odebrali p. Sylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy oraz p. Bogdan Muszyński – doradca Wójta.

Uroczystość zgromadziła przedstawicieli zwycięskich podmiotów, świata polityki i kręgów biznesu, a sam wieczór w znakomity sposób poprowadzili Olga Borys i Krzysztof Ibisz. Po części oficjalnej goście bawili się przy muzyce gwiazd wieczoru: Paulli, Antka Smykiewicza, Zespołu Granda oraz VOX, wieczór uświetniła też wspaniałym występem Tetiana Galistyna – gwiazda programu „Mam Talent”.

 
pozostałe
Wręczenie certyfikatów w konkursie "Gmina Fair Play"
 

23 października 2015r. w hotelu Bristol w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów konkursu „Gmina Fair Play”. Już po raz 14. Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” przy Krajowej Izbie Gospodarczej przyznała certyfikaty gminom, które w szczególny sposób dbają o atmosferę sprzyjającą rozwojowi biznesu na ich terenie.

Weryfikacja gmin biorących udział w konkursie przebiega dwuetapowo. W I etapie weryfikowane są ankiety konkursowe, w których gminy dokonują samooceny swoich działań, prezentując swoje dotychczasowe dokonania i plany na przyszłość. W II etapie odpowiednio przygotowani audytorzy w celu weryfikacji danych zawartych w ankietach przeprowadzają audyty w gminach. Dodatkowym elementem weryfikacji jest badanie losowo wybranych inwestorów prowadzących inwestycje na terenie gmin ubiegających się o certyfikat. Suma przyznanych przez audytorów i inwestorów ocen decyduje o przyznaniu gminie certyfikatu „Gmina Fair Play”.

Tytuł „Gmina Fair Play” 2015 zdobyło 17 samorządów. Wśród laureatów znalazła się Gmina Żelazków, która przeszła pozytywnie wszystkie etapy weryfikacji. Konkurs prowadzony jest w 5 kategoriach: gmina wiejska agro, gmina wiejska wielofunkcyjna, miasteczko i małe miasto, śrdenia miasto, duże miasto, gmina turystyczna. Certyfikat dla Gminy Żelazków odebrali p. Sylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy oraz p. Bogdan Muszyński – doradca Wójta.

 

pozostałe
Gala Finałowa I edycji Konkursu o Znak Jakości „Przyjazny Urząd”
 

17 czerwca 2015 roku w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie pod Warszawą odbyła się uroczysta Gala Finałowa I edycji Konkursu o Znak Jakości „Przyjazny Urząd”, którego organizatorem jest Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości z Katowic.

Konkurs, adresowany do jednostek szeroko rozumianego sektora publicznego (np. urzędów wojewódzkich, urzędów marszałkowskich, urzędów miast, urzędów pracy, izb celnych itp.), ma na celu wyróżnianie i promowanie placówek cechujących się wysoką jakością obsługi klienta, profesjonalizmem i rzetelnością w działaniu oraz nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie kultury pracy.

Godło „Przyjazny Urząd” przyznaje Kapituła złożona z naukowców specjalizujących się w problematyce administracji publicznej i zarządzania jakością oraz przedstawicieli środowisk praktyków zarządzania. Zasiadają w niej m.in. prof. Zbigniew Bukowski, prof. Andrzej Józef Kozłowski, prof. Marek Leszczyński, prof. Wiesława Kuźniar, dr hab. Leszek Kwieciński - oraz dr hab. Jerzy Korczak.

W I edycji Konkursu „Przyjazny Urząd” Znaki Jakości otrzymało 29 urzędów z całej Polski. Wręczenia dyplomów i pamiątkowych statuetek dokonali: Kamila Przeniosło, Prezes Instytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości oraz prof. Jerzy Korczak z Uniwersytetu Wrocławskiego, członek Kapituły Konkursu.

W kategorii „urzędy miast i gmin zatrudniające do 50 pracowników” certyfikat otrzymały: Urząd Gminy Puławy, Urząd Gminy Trzebiechów, Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, Urząd Gminy w Zarszynie, Urząd Miasta Puck, Urząd Gminy w Ślemieniu i Urząd Gminy Żelazków. Certyfikat oraz statuetkę dla gminy Żelazków odebrali p. Sylwiusz Jakubowski - Wójt Gminy oraz p. Bogdan Muszyński – doradca Wójta.

W kategorii „urzędy miast i gmin zatrudniające od 50 do 200 pracowników” Kapituła wyróżniła: Urząd Gminy Kleszczów, Urząd Miejski w Strykowie, Urząd Gminy Lesznowola, Urząd Miejski w Pułtusku, Urząd Gminy Szemud, Urząd Miasta Ustka, Urząd Miejski w Łazach, Urząd Miejski w Barczewie oraz Urząd Miasta i Gminy w Kępnie.

Znaki Jakości w kategorii „urzędy miast i gmin zatrudniające powyżej 200 pracowników” zdobyły: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta Rzeszowa i Urząd Miasta Chorzów.

W kategorii „urzędy marszałkowskie” Kapituła nagrodziła Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W kategorii „urzędy wojewódzkie” godło „Przyjazny Urząd” otrzymały: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim i Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu.

W kategorii „urząd pracy” wyróżniono: Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, Powiatowy Urząd Pracy w Mławie i Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach. Znaki Jakości „Przyjazny Urząd”

W kategorii „izby celne” wyróżniono Izbę Celną w Toruniu i Izbę Celną w Gdyni.

W kategorii „stacje sanitarno-epidemiologiczne” Znak „Przyjazny Urząd” trafił do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie.

Laureatem w grupie „organy centralne administracji państwowej” został Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie.

Dodatkowo Kapituła Konkursu przyznała wyróżnienia nadzwyczajne - statuetki „Wzorowa Jakość” oraz „Innowacyjny Urząd”. Wyróżnienia „Wzorowa Jakość” trafiły do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, Izby Celnej w Gdyni oraz Urzędu Gminy Lesznowola. Statuetki „Innowacyjny Urząd” otrzymały natomiast: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Urząd Miasta Rzeszowa.

W trakcie Gali Finałowej Konkursu laureaci i goście uroczystości mogli wysłuchać znakomitego wykładu przygotowanego przez prof. Jerzego Korczaka z Uniwersytetu Wrocławskiego,  pt. "Przyjazny Urząd" jako dyrektywa kultury administrowania. Naukowiec, zajmujący się na co dzień problematyką prawa administracyjnego i funkcjonowania sfery publicznej, odniósł się m.in. do zagadnień roli jakości w obsłudze klienta w instytucji publicznych, zasad nowoczesnego zarządzania publicznego i znaczenia marketingu partnerskiego w polskich urzędach.

Zwieńczeniem Gali Finałowej był krótki recital Katarzyny „Pumy” Piaseckiej - kompozytorki, aranżerki, dyrygentki, absolwentki Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach i stypendystki Berklee College of Music w Bostonie w Stanach Zjednoczonych.

 

pozostałe
kalendarium
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc czerwiec 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Zwiń blok aktualności Aktualności
2024-03-01 14:40
Dodane przez: UG Żelazków
Szanowni Państwo,   🥳Serdecznie zapraszamy na obchody 👩 Dnia Kobiet oraz 👨 Dnia...
2024-03-01 10:27
Dodane przez: UG Żelazków
Szanowni Państwo,   Zakończyliśmy zadanie polegające na wymianie wiat przystankowych przy...
2024-02-29 12:02
Dodane przez: UG Żelazków
Szanowni Mieszkańcy,   Dążąc do poprawy jakości wody dostarczanej do odbiorców...
Rozwiń blok aktualności
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.